Clown Doortje

Mijn werkwijze

   Mijn werkwijze

Ik werk als gecertificeerd ContactClown met zieke kinderen en mensen met een (meervoudige) beperking of dementie. Door op een speelse en lichte manier contact te maken ontstaat vaak een klein, waardevol geluksmoment.

Ik geef geen voorstelling met een act, maar sta open voor elke ontmoeting. Want juist het individuele contact is van grote betekenis. Ik laat ongedwongen contact ontstaan en kijk hierbij naar de mogelijkheden van de ander. Non-verbale communicatie en muzikaliteit zijn hierbij mijn belangrijkste gereedschappen.

Daardoor lukt het vaak om op een diepere laag te communiceren met deze kwetsbare mensen, waardoor zij een zeldzaam geluksmoment ervaren. Vaak is er de lach, soms een traan van ontroering of een diepe zucht.

De 5 kenmerken van een ContactClown in de Zorg

Improvisatie

Improvisatie

We komen zonder voorbedacht programma binnen: we improviseren alles ter plekke al naar gelang de situatie en de mogelijkheden van de ander.

Improvisatie

1-op-1 contact

We maken zo goed mogelijk contact met één persoon. Soms gaan meerdere aanwezigen meedoen. Soms volgen zij op afstand of zij beleven mee wat er gaande is, alles is goed.

Bellenblaas

De ander centraal

We werken met de reactie en mogelijkheden van de ander en of deze zich veilig voelt. Als blijkt dat we te dichtbij komen of weg moeten wordt dit altijd gerespecteerd.

Harts-contact

We weten dat het vaak niet gaat om de schaterlach, maar eerder om de glimlach of een twinkel in iemands ogen. Maar er kan ook een mooi contact ontstaan als de ander verdrietig, bang of boos is. Het gaat om het contact maken, in welke vorm of emotie dan ook.

Rust

We werken veelal vanuit een rustige omgeving. De vaste dingen kunnen, in goede samenwerking met verzorgenden en/of aanwezige familie, gewoon doorgaan zonder dat het elkaar stoort. Vanuit rust wordt langzaam het contact opgebouwd, waarbij de interactie zeker ook vrolijk en uitbundig kan gaan worden. Want een ContactClown kan expressief zijn, maar ook heel ingetogen en rustig.